15
Pro
2018

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16), Županijska uprava za ceste Istarske županije izradila je od 2017. do 2018. godine stratešku kartu buke i akcijski plan upravljanja bukom cestovnoga prometa za 3.krug izvještavanja za dionicu županijske ceste oznake ŽC5115 (Valbandon) za koju postoji...

opširnije

nema novosti u popisu.